Trao đổi về các vấn đề liên quan đến các bệnh giam thinh luc, Diec tai, u tai
Hỏi đáp
long (long)
Tôi bị điếc hoàn toàn tai phải không nghe được gì cả bệnh này của tôi không biết tội bị lúc nào đến khi mọi người gọi tôi hay không trả lời họ đến khi họ đến nói trước mặt tôi thì tôi mới biết tại sao mình không nghe được lúc đó sự việc đó đã đâu không biết mình bị điếc lúc nào nữa , nay tôi muốn chữa có được không? (22:59 - 12-02-2019)
QUẢNG CÁO